Konstrukcja ploty plastikowe na plot i bramkę ogrodzeniowa nie zada pozwolenia na budowę ani zawiadamiania tego faktu do starostwa powiatowego wyjąwszy wyjątkowe przypadki.

Stawianie ogrodzenia PCV na ogrodzenie i furtę sztachetowa nie potrzebuje zezwolenia na to oraz raportowania tego faktu gminie z wyjątkiem szczególnych przypadków.

Plot plastykowe na ogrodzenie i furtę sztachetowa nie przewyższające wysokości 2,2 m budowane miedzy dwoma graniczącymi nieruchomościami nie zadają żadnych formalności urzędowych. Tyczy się to również ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:

  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i innych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń blisko dróg prywatnych i wew. nie będących drogami generalnymi)
  2. budowa płotu przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania ogrodzenie z Winylu na plot i furtkę ze sztachetek dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym albo urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru stawiania płotu winno zawierać formę ogrodzenia, sposób przeprowadzenia jego instalacji oraz zaplanowany czas rozpoczęcia budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia wypada dodać oświadczenie o upoważnieniu do zarządzania nieruchomością w zamysłach budowlanych a także jeśli jest to zadane przez starostwo zarys ogrodzenia.

Czasem do budowy ogrodzenia PCV na plot i bramkę sztachetowa wymagane są ponadplanowe uzgodnienia tj. np. aprobata administratora drogi na miejsce zjazdu.

Budowę płotu wolno rozpocząć po 30 dniach od momentu zgłoszenia zamiaru jego budowy, o ile urząd nie wniesie uprzednio sprzeciwu. Protest może powstać w sytuacji, kiedy zamierzane ploty z Winylu na plot i bramkę ze sztachet jest niekompatybilne z ustaleniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej drogi. W sytuacji kiedy planowane plotki z plastyku na plot i furtkę ogrodzeniowaprzypuszczalnie może grozić bezpieczeństwu ludzi bądź mienia, np. poprzez redukowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może wymagać zdobycia pozwolenia na jego budowę.
Zgłoszenie zamiaru stawiania płotu jest ważne przez okres dwóch lat. Brak rozpoczęcia robót przez ten okres skutkuje unieważnieniem zgłoszenia a także w wypadku ochoty zbudowania ogrodzenia nieodzowne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Advertisements